Slide background

Cloud servers: το 1ο βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης σας

05/11/2020 | Blog

Cloud servers: το 1ο βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης σας

Από τις συζητήσεις επιχειρηματιών έως τις βασικές ομιλίες σε παγκόσμιες εκδηλώσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) συχνά μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Οι παγκόσμιοι επιχειρηματικοί κολοσσοί συμφωνούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί απλή τάση ή ευσεβή πόθο για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά ένα de facto γεγονός με το οποίο με το οποίο οφείλουν να συμφιλιωθούν εταιρείες και οργανισμοί. Δείχνοντας γρήγορα αντανακλαστικά, πολλές επιχειρήσεις μεγάλης και μικρότερης κλίμακας ολοκλήρωσαν ή ξεκίνησαν τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού τους με στόχο να αποκτήσουν αντικειμενικό προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού και να αποφύγουν να βρεθούν στη δυσμενή θέση να πρέπει να «ακολουθήσουν τα γεγονότα».

Αδιαμφισβήτητα, φέτος με την πανδημική κρίση, επιχειρήσεις ανά την υφήλιο αναγκάζονται να πειραματιστούν με ιδέες και πρακτικές που δεν τολμούσαν στο παρελθόν. Πριν την COVID-19, δύο βασικά ερωτήματα βρίσκονταν στην καρδιά των συζητήσεων περί ψηφιακού μετασχηματισμού: πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ένας οργανισμός, ανεξάρτητα από το μέγεθος του, για να προχωρήσει σε μία τέτοια αλλαγή και φυσικά με ποιο κόστος. H υφιστάμενη πραγματικότητα και τα γεγονότα, κατά συνέπεια, έχουν γεννήσει ένα νέο, αρκετά απαιτητικό ερώτημα.

Πώς ξεκινά γρήγορα, αποτελεσματικά και οικονομικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Τα πρώτο και καθοριστικό βήμα είναι η μετάβαση στο cloud. Tα πλεονεκτήματα αυτής της μετάβασης παραμένουν τα ίδια με τα προηγούμενα χρόνια. Ο τρόπος, όμως, που τα αντιλαμβάνεται πλέον ο καθένας έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, με την κρίση της πανδημίας και τις αναπροσαρμογές στο εργασιακό καθεστώς να ευθύνονται για την αλλαγή του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης. Τι πλεονεκτήματα προσφέρει η μετάβαση;

α) Δυνατότητα εργασίας από οπουδήποτε

H απομακρυσμένη εργασία ίσως στο παρελθόν να θεωρούταν ουτοπική, σήμερα όμως αποτελεί καθημερινότητα για τη συντριπτική πλειονότητα του παγκοσμίου εργατικού δυναμικού. Με τους προβληματισμούς περί μείωσης παραγωγικότητας ή προβληματικής επικοινωνίας ανάμεσα σε ομάδες να έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί, το μόνο που χρειάζεται ένας εργαζόμενος είναι σύνδεση στο διαδίκτυο. Η δε δυνατότητα πρόσβασης σε σουίτες παραγωγικότητας όπως το M365 μετατρέπουν την απομακρυσμένη εργασία από λύση ανάγκης σε μόνιμο θεσμό.

β) Ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια

Οι περισσότεροι οργανισμοί παγκοσμίως μοιράζονται ανησυχίες σχετικά με τη χρήση διακομιστών cloud που είναι κοινές στον πυρήνα τους και καταλήγουν στο ακόλουθο θεμελιώδες ερώτημα: πόσο ασφαλής είναι; Η αλήθεια είναι ότι η αποστολή δεδομένων, αρχείων και προγραμμάτων στο cloud είναι πολύ πιο ασφαλής από ότι στην περίπτωση του τοπικού χώρου αποθήκευσης διακομιστή.

Αξίζει να σκεφτεί κανείς πως βασική εργασία ενός “cloud host” είναι η προστασία και συνεχείς έλεγχοι στους διακομιστές και τα κέντρα δεδομένων στο σύνολό τους. Η συντήρηση, τα τεστ αντοχής, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, η παρακολούθηση και άλλα καθήκοντα αποτελούν καθημερινές εργασίες για παροχείς υπηρεσιών cloud και υποδομών. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των δεδομένων τους να προχωρήσουν στην αγορά πακέτων τεχνικής υποστήριξης μεγιστοποιώντας έτσι τα υψηλά επίπεδα υπηρεσιών που θα λάβουν. Από την άλλη πλευρά, κατά τη χρήση ενός τοπικού διακομιστή, η συντήρηση και η παρακολούθησή του δυστυχώς παραμερίζονται κυρίως λόγω του κόστους σε χρόνο και χρήμα.

Εάν ένας οργανισμός δεν επενδύει σε λύσεις cloud, όλα τα πολύτιμα δεδομένα συνδέονται άρρηκτα με τους σταθμούς εργασίας των εργαζομένων. Επομένως, όλες οι πληροφορίες διατρέχουν κίνδυνο από κοινά προβλήματα όπως το ανθρώπινο σφάλμα, η χρήση ανανεωμένου λογισμικού, η ηλικία του εξοπλισμού, οι κλοπές και άλλα. Ωστόσο, με έναν cloud server που τηρεί τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφάλειας, όλες οι πληροφορίες που παραμένουν ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμες από οποιονδήποτε υπολογιστή.

Παράγοντας που συμβάλλει στην επιτυχία μιας επιχείρησης είναι ο έλεγχος και η αδιάκοπη λειτουργία της. Ο χρόνος διακοπής στις υπηρεσίες οδηγεί σε απώλεια παραγωγικότητας, εσόδων και αξιοπιστίας. Αν και η πρόβλεψη μιας καταστροφής είναι αδύνατη, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τις λύσεις Disaster Recovery που φιλοξενούνται σε διακομιστές cloud, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή λειτουργία των υπηρεσιών τους.

γ) Eυελιξία και εξοικονόμηση χρημάτων

Η οικονομική πτυχή της χρήσης διακομιστών cloud καθώς και η αξιολόγησή της συνοψίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: η αρχική επένδυση, το λειτουργικό κόστος και το μοντέλο pay-as-you-go. Ο πάροχος υπηρεσιών cloud καλύπτει όλες τις ανάγκες συντήρησης σε επίπεδο υποδομής και τα λειτουργικά έξοδα, όπως ανθρώπινο δυναμικό και κατανάλωση ενέργειας. Έτσι, κάθε επιχείρηση μπορεί να πληρώσει ένα συγκεκριμένο κόστος που δεν αλλάζει, με αποτέλεσμα να μπορεί να προχωρήσει σε ακριβή πρόβλεψη του κόστους της τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα. Εκτός από το μοντέλο pay-as-you-go, ένας οργανισμός χρεώνεται αποκλειστικά για τον όγκο GB που καταναλώνει, αποφεύγοντας χρεώσεις για υπηρεσίες που δε χρειάζεται.

δ) Προσαρμοσμένες λύσεις και επεκτασιμότητα

Το προηγούμενο πλεονέκτημα πλαισιώνει και ενισχύει το «άδικο πλεονέκτημα» των διακομιστών cloud σε σχέση με τους φυσικούς, δηλαδή η επεκτασιμότητα (scalability). Με τον ταχύ ρυθμό που μια επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί ή να κληθεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες ή τις τάσεις της αγοράς, η ικανότητα επέκτασης με την παράλληλη μείωση των υπολογιστικών της πόρων είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Με αυτόν τον τρόπο, μία επιχείρηση μπορεί να επεκτείνει τη χωρητικότητά της και να εργαστεί χωρίς να εκτεθεί σε διακοπές ή σε ακριβές αναβαθμίσεις.

Ανάλογα με τις ανάγκες ενός οργανισμού δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο τύπους επέκτασης: κάθετης (vertical scaling) και οριζόντιας (horizontal scaling). Στην πρώτη περίπτωση γίνεται παραμετροποίηση των πόρων μίας υπολογιστικής μηχανής, αυξομειώνοντας την ισχύ επεξεργασίας, τη μνήμη κ.α. Στη δεύτερη, μία επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει σε προσθήκη περισσότερων μηχανημάτων ή διαμόρφωση ενός συμπλέγματος (cluster).Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε με τους cloud experts μας