Slide background

Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» – Ερωτήσεις και Απαντήσεις

12/07/2022 | Blog

H ομάδα της interworks.cloud έχοντας συλλέξει τις πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνει από συνεργάτες της για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», δημιούργησε την παρακάτω λίστα με απαντήσεις. Η λίστα θα ανανεώνεται συχνά και μπορείτε να επανέρχεστε στο περιεχόμενό της.

Μπες στο https://go.interworks.cloud/psifiaka-ergaleia-mme/ και απόκτησε τώρα κορυφαίες λύσεις cloud που θα ενισχύσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σου!

#1 Eίναι Δικαιούχος μια ατομική επιχείρηση χωρίς υπαλλήλους;

Για να δικαιούται την επιδότηση, η επιχείρηση πρέπει να παρείχε απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας από 1/1/2021 έως 31/12/2021. Συνεπώς, αν η ατομική επιχείρηση δεν απασχολεί εργαζομένους τότε δεν είναι Δικαιούχος.

#2 Μπορεί ένα voucher να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μια φορές; (π.χ. ο Δικαιούχος αποφάσισε να ξεκινήσει με το Α προϊόν και μετά θέλει και το Β)

Κάθε επιταγή μπορεί να καλύπτει μία ή περισσότερες επιδοτούμενες λύσεις, δηλαδή:

(α) Ένα ή περισσότερα εγκεκριμένα ψηφιακά προϊόντα/ υπηρεσίες, καθώς και

(β) συναφείς με τα παραπάνω συμπληρωματικές υπηρεσίες, η προμήθεια των οποίων πραγματοποιείται με μία (1) συναλλαγή (ένα παραστατικό).

Στις όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να αποδοθεί μέσω μίας ή περισσοτέρων επιταγών. Ο αριθμός και το ύψος της αξίας των επιταγών μπορεί να προσαρμόζεται με βάση τις ανάγκες του κάθε Δικαιούχου και τον αριθμό των διακριτών συναλλαγών χονδρικής. Σε κάθε περίπτωση όμως:

(α) κάθε επιταγή χρησιμοποιείται σε μία συναλλαγή,

(β) το σύνολο της αναλογούσας επιχορήγησης παραμένει το ίδιο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιταγών.

#3 Οι υπηρεσίες Azure συμπεριλαμβάνονται στις επιδοτούμενες λύσεις του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»;

Επιδοτούνται τα Microsoft Azure Virtual Machines (RΙs) τα οποία και είναι διαθέσιμα από την interworks.cloud, καθώς έχουν συγκεκριμένο κόστος και δεν είναι μοντέλο pay-as-you-go.

#4 Ως εργαζόμενος μπορεί να θεωρηθεί και ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης;

Στον αριθμό απασχολουμένων που υπολογίζονται για την επιλεξιμότητα και το ύψος του voucher, περιλαμβάνονται:

α) οι μισθωτοί
β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο·
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, εάν δεν πρόκειται για ατομική επιχείρηση (βλ. ερώτηση #1 παραπάνω)·
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση.

#5 Η κατασκευή ιστοσελίδας (όχι e-shop) και η ανακατασκευή/redesign e-shop εντάσσονται στις επιδοτούμενες λύσεις του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»;

‘O,τι αγοραστεί μέσω του voucher θα πρέπει να έχει τη μορφή τυποποιημένου επιλέξιμου προϊόντος, άρα και επιδοτείται. Οπότε, εάν κάποιο ψηφιακό εργαλείο/προϊόν  χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό τότε εντάσσεται σαν λύση, για παράδειγμα αναβάθμιση του λογισμικού που υπάρχει στην πλατφόρμα και έχει εγκριθεί ως επιλέξιμη. Το redesign είναι υπηρεσία και δεν υπάρχει στο μητρώο.

#6 Η αίτηση Προμηθευτή πραγματοποιείται μία φορά και για τα 3 προγράμματα;

Οι διαδικασίες για τα Προγράμματα είναι διαφορετικές οπότε και οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν για το κάθε Πρόγραμμα ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα.

#7 Πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε μια ετήσια άδεια NCE Μicrosoft 365 Standard σε Microsoft 365 Premium;

Επικοινωνείτε με ένα Partner Account Manager της interworks.cloud για να σας καθοδηγήσει. Σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται στο marketplace της interworks.cloud αυτοματοποιημένα.

#8 Προμηθευτές ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να διαθέτουν ελεύθερα προς πώληση τις λύσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος;

Ναι, εφόσον γίνει η αντίστοιχη αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα του Προγράμματος και υπάρξει έγκριση του προϊόντος και καταχώρισής του στο ενιαίο μητρώο επιλέξιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Για τις εταιρείες που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, ο διανομέας θα λειτουργήσει αντ’ αυτών. Η διαδικασία περιγράφεται στον οδηγό.

#9 Μπορούν να γίνουν πωλήσεις πριν την έκδοση του voucher και να ενταχθούν στο Πρόγραμμα μετά;

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», οι αιτήσεις  για όλους τους δικαιούχους καταχωρούνται έως και την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου. Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν γίνεται δεκτή κάποια δαπάνη.  Αν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε δαπάνη εντός αυτής της χρονικής περιόδου, υπάρχει το ρίσκο να μην εγκριθεί, οπότε και να μην καλυφθεί από το Πρόγραμμα. Καθώς το σημαντικό είναι να είναι επιλέξιμη δαπάνη και να περιγραφεί σωστά το προϊόν ή η υπηρεσία επιλογής, ο προμηθευτής θα πρέπει να έρθει σε επαφή με έναν Partner Account Manager της interworks.cloud για να τον καθοδηγήσει σωστά.

#10 Όσον αφορά στο χρόνο επιδότησης, θα υπάρχουν άδειες Office/Microsoft 365 με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους;

Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμα 3ετή προϊόντα από τον Προμηθευτή Microsoft. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει κατόπιν κοινοποίησης της Microsoft.

#11 Ήμουν Προμηθευτής και σε άλλο Πρόγραμμα παροχής ψηφιακών λύσεων. Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» ισχύει η ίδια αίτηση για Προμηθευτές ή χρειάζεται να κάνω καινούργια;

Χρειάζεται καινούρια αίτηση.

#12 Είναι δυνατόν η αξία του τιμολογίου να υπερβαίνει το ποσό επιδότησης ή ακόμη να είναι και μικρότερη;

Στην περίπτωση που η αξία του τιμολογίου υπερβαίνει το ποσό επιδότησης, ο Δικαιούχος μπορεί να λάβει επιχορήγηση ίση με την αξία επιταγής (επιδότησης) που πήρε και να εξοφλήσει το παραστατικό πληρώνοντας την υπόλοιπη αξία του συν το σύνολο του ΦΠΑ.

Αν η αξία του τιμολογίου είναι μικρότερη του ποσού επιδότησης, τότε ο Δικαιούχος μπορεί να λάβει επιχορήγηση 90% επί του ποσού που αναγράφεται στο παραστατικό και να εξοφλήσει πληρώνοντας την υπολειπόμενη αξία συν το σύνολο του ΦΠΑ.

#13 Θα είναι δυνατή η υποβάθμιση σε προϊόντα Microsoft μετά το τέλος της επιδότησης;

Με την ισχύουσα πολιτική της Microsoft, με τη λήξη των ετησίων προϊόντων Microsoft, υπάρχει περιθώριο 7 ημερών για υποβάθμιση ή ακύρωση των προϊόντων ή ενός μέρους τους. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του NCE κατά τον χρόνο λήξης οποιασδήποτε συνδρομής.

#14 Σε ποιες κατηγορίες δικαιούχων μπορεί ο Δικαιούχος να πάρει περισσότερα voucher και να τα δώσει σε διαφορετικούς Προμηθευτές;

Σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να αποδοθεί μέσω μίας ή περισσοτέρων επιταγών οι οποίες μπορούν να εξαργυρωθούν σε διάφορους Προμηθευτές.

#15 Αν για έναν υποψήφιο Δικαιούχο ο πρωτεύων ΚΑΔ δεν επιδοτείται και ο δευτερεύων είναι στη λίστα των επιδοτούμενων ΚΑΔ αλλά με μηδενικό τζίρο, μπορεί η συγκεκριμένη επιχείρηση να διεκδικήσει voucher;

Μόνον ο πρωτεύων ΚΑΔ επιδοτείται.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε με τους cloud experts μας